Дистанційний курс«Бухгалтерський і податковий облік + програма «BAS (1С)»

Не забувайте: «Три речі ніколи не повертаються - Час, Слово, Можливість» (Конфуцій). Час, використаний на Навчання, дасть Вам нові Можливості. Успіхів Вам у навчанні!

Навчальний центр "Орієнтир"

Навчальний курс «Бухгалтерський та податковий облік + програма «1С:Бухгалтерія (BAS Бухгалтерія)» побудований на методиці дистанційного онлайн навчання. Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир» вже багато років використовує цей спосіб навчання бухгалтерії і роботі в програмах «BAS (1С)» в Україні. Курси бухгалтерів онлайн завойовують популярність, так як мають свої переваги. Сучасні комп'ютерні технології дозволяють істотно підвищити ефективність освоєння навчальних матеріалів. Після закінчення наших дистанційних бухгалтерських курсів Ви повинні вміти вести повний облік на невеликому підприємстві як головний бухгалтер і повноцінно працювати з програмою «BAS (1С) Бухгалтерія».

Переваги дистанційного навчання

Курси бухгалтера онлайн

Для кого цей навчальний курс?

Курс «Бухгалтерський і податковий облік + програма« BAS (1С) Бухгалтерія для України» для тих, хто хоче:

Курси бухгалтерів онлайн

Що ми Вам надаємо в процесі навчання?

Дистанційні курси бухгалтерів та 1С (BAS)

Зміст навчального курсу

Курс складається з навчальних розділів. На нашому сайті розділи включають лекції, практичні приклади, відео уроки, законодавчі акти, довідкові матеріали, рубрику «Питання-відповідь», тести і завдання. Матеріали на сайті періодично оновлюються. Розділи 01, 06, 07 доступні для перегляду і неавторизованим користувачам. Для отримання більш докладної інформації про розподіл клацніть по його назві.

Ми дізнаємося, що таке бухгалтерський облік, які його види, хто є користувачами бухгалтерської інформації, які завдання ведення обліку і які функції бухгалтера. Поговоримо про об'єкти бухгалтерського обліку, тобто про те, що необхідно обліковувати. Дізнаємося, що представляє собою головне правило бухгалтерського обліку.

Більш детально поговоримо про основний фінансовий звіт підприємств - бухгалтерський Баланс. Детально розглянемо його структуру, складові частини (Актив і Пасив). На прикладах подивимося як господарські операції впливають на Баланс.

Бухгалтер на підприємстві відображає бухгалтерські операції за допомогою спеціальних записів (проводок) з використанням рахунків бухгалтерського обліку. Вивчимо основні рахунки, їх класифікацію по відношенню до Балансу. На прикладах подивимося як правильно відобразити операції за допомогою проводок.

Ознайомимося з основними податками: єдиним податком, податком на додану вартість і податком на прибуток. Ми розглянемо методику їх розрахунку та відображення в обліку. Також будуть вказані терміни сплати податків та здачі звітів.

Розглянемо методологію організації бухгалтерського обліку. Які форми ведення обліку? Хто може вести облік? Які організаційні та регламентуючі облік документи повинні бути у бухгалтера? Який може бути облікова політика підприємства?

Розглянемо загальні принципи роботи у програмі 1С, познайомимося з інтерфейсом, розглянемо механізм реєстрації операцій та формування звітності. Також поговоримо про довідники та регістри, які дозволяють зберігати дані про об'єкти аналітичного обліку. Основну увагу приділено принципам роботи з бухгалтерськими документами.

Починаємо практичну роботу з конфігурацією "Бухгалтерія для України" програми "1С" версії 8. Встановимо і запустимо програму. Введемо основні відомості про наше підприємство. Ми дізнаємося як вказати настройки користувача і встановити настройки програми.

В даному розділі ми заповнимо довідник "Номенклатура", навчимося встановлювати різні типи цін на номенклатуру, вкажемо дані про контрагентів, навчимося виконувати основні дії в формах списку.

В даному розділі ми познайомимося з основами кадрового обліку на підприємствах, механізмом прийому співробітників на роботу і звільненням, особливістю обліку бухгалтером кадрів в 1С.

Введемо залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця. Це буде актуально, якщо ви вводите дані в 1С працюючого вже кілька місяців або років підприємства. Познайомимося з журналом операцій і механізмом відображення бухгалтерських операцій.

Будемо купувати і продавати товари оптом, перераховувати і отримувати гроші за безготівковим розрахунком. При цьому проаналізуємо різні варіанти торгівлі з контрагентами: без передоплати, з передоплатою, з частковою передоплатою. Також розглянемо бухгалтерську операцію, пов'язану з розрахунково-касовим обслуговуванням банку.

Бухгалтер повинен вміти проводити відбір і сортування документів в журналах, а також аналізувати накопичені дані за допомогою стандартних і управлінських звітів. Знання основ аналізу допоможе вам знаходити необхідну інформацію в узагальненому і аналітичному вигляді.

Розглянемо особливості обліку двох видів необоротних активів: основних засобів і нематеріальних активів. До основних засобів належать матеріальні необоротні активи (будівлі, споруди, транспорт, обладнання, меблі тощо) вартістю понад 20000 грн. Нематеріальні активи включають програмне забезпечення, дозвільні документи (ліцензії, патенти), документи, що підтверджують право власності.

Під малоцінними активами розуміються малоцінні необоротні активи та швидкозношувані предмети, а також бібліотечні фонди. В даному розділі розглянемо особливості обліку двох видів малоцінних активів: малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП). До МНМА відносяться матеріальні необоротні активи (обладнання, меблі, інструменти і т.п.) вартістю не більше 20000 грн. МШП включають малоцінні активи, які мають термін служби не більше 1 року.

Розглянемо особливості бухгалтерського обліку послуг. На початку відобразимо операції з отримання послуг, з якими стикаються всі бухгалтера. Потім розберемо операції з надання (реалізації) послуг. Також познайомимося з особливістю обліку витрат, пов'язаних з наданням послуг.

Розглянемо особливості обліку касових операцій і операцій з підзвітними особами. На початку проаналізуємо специфіку операцій з готівковими коштами (прихід, витрата, обмеження, документація). Потім розберемо методику ведення бухгалтером обліку взаєморозрахунків з підзвітними особами. На прикладі розглянемо механізм відображення касових операцій і операцій з підзвітними особами в програмі 1С.

В даному розділі розглянемо різні методи нарахування заробітної плати, механізм розрахунку лікарняних і відпускних. Перед виплатою зарплати треба з неї зробити утримання податків і внесків. Розглянемо основні утримання і нарахування ЄСВ з фонду оплати праці.

Підготуємо нашу інформаційну базу для нарахування зарплати в програмі 1С. Розглянемо механізм нарахування і виплати заробітної плати та податків з неї в програмі 1С. Виплатимо зарплату різними способами (через касу і банк). Ознайомимося з особливостями виплати авансів за зарплатою.

Розглянемо механізм розрахунку бухгалтером лікарняних і відпускних співробітникам. Проаналізуємо порядок нарахування і виплати персоналу лікарняних і відпускних в 1С.

В даному розділі навчимося закривати місяць в програмі 1С, тобто вивчимо послідовність підсумкових дій в кінці місяця після введення всіх документів за цей період. Розглянемо як правильно визначати фінансові результати (прибуток або збиток) за місяць. Також проаналізуємо особливості обліку єдиного податку в 1С.

Будемо враховувати процес виробництва готової продукції. Пройдемо всі основні етапи: закупівля матеріалів та обладнання, прийом на роботу виробничого працівника, складання калькуляції, передача матеріалів у виробництво, оприбуткування продукції на склад та її реалізація. Навчимося визначати і аналізувати фактичну собівартість продукції.

В даному розділі познайомимося з принципами роботи з регламентованими (зовнішніми) звітами, які треба подавати в державні органи. Розглянемо Фінансовий звіт малого підприємства, Декларацію з податку на прибуток та Декларацію з ПДВ. Проаналізуємо склад показників звітів і їх взаємозв'язок з даними бухгалтерського обліку. Подивимося як можна вивантажити звіти в електронному вигляді з програми 1С для відправки до відповідних органів.

Розглянемо механізм формування Декларації, нарахування і сплати єдиного податку. Також сформуємо звіт по ЄСВ, ПДФО та військовому збору, Звіт до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності.

У додаткових уроках розміщуються матеріали в текстовому і відео форматах, які не можна віднести до певного розділу. Багато матеріалів підготовлені за вашими заявками. Також тут міститься відео урок, в якому показується як вивантажити інформаційну базу з 1С для перевірки викладачем.

Увага! Ви маєте можливість попередньо ознайомитися з деякими розділами курсу. Це дасть можливість зрозуміти методику навчання, ознайомитися зі змістом курсу, переглянути відео уроки та лекції.

Онлайн навчання бухгалтерів

Розробники та викладачі курсу

tua_363411.jpg
Богатирьов Олег Володимирович
Розробник і викладач

Досвід роботи з програмою BAS (1С) і в сфері бухгалтерського обліку, в т.ч. головним бухгалтером, понад 20 років. Розробка методики дистанційного навчання та навчання в групах. Викладацький стаж понад 15 років.

nata1.png
Богатирьова Наталія Петрівна
Консультант

Досвід роботи з програмою BAS (1С) і в сфері бухгалтерського обліку, в т.ч. головним бухгалтером, понад 15 років. Бухгалтерський супровід діяльності підприємств. Спеціаліст в сфері податкового обліку.

1-1.png
Зубкова Катерина Анатоліївна
Викладач і консультант

Досвід роботи з програмою BAS (1С) і в сфері бухгалтерського обліку понад 10 років. Досвід викладання в групах більше 7 років. Консультант в сфері бухгалтерського та податкового обліку та автоматизації бізнесу.

Відгуки про навчальний курсі

Комплектація, вартість навчання та форми оплати

Комплект А

3500грн.
Знижка в розмірі 20% (ціна без знижки - 4400 грн.)
Онлайн доступ до навчальних розділів на сайті
Три методичні посібники в електронному вигляді
Можливість завантажити відео уроки з сайту
Можливість завантажити навчальну версію 1С з сайту
Перевірка виконаних контрольних завдань
Зворотній зв'язок і консультаційна підтримка

Комплект Б

3700грн.
Знижка в розмірі 20% (ціна без знижки - 4600 грн.)
Онлайн доступ до навчальних розділів на сайті
Три методичних посібника в друкованому вигляді
Можливість завантажити відео уроки з сайту
Можливість завантажити навчальну версію 1С з сайту
Перевірка виконаних контрольних завдань
Зворотній зв'язок і консультаційна підтримка
Комплекти навчальних матеріалів (на вибір)
Сума
Комплектація А: доступ на сайт + 3 методичні посібники в електронному вигляді + можливість навчальну версію 1С (BAS) та все відео уроки одним файлом завантажити з сайту
4700 4100*
Комплектація Б: доступ на сайт + 3 методичні посібники у друкованому вигляді + можливість навчальну версію 1С (BAS) та все відео уроки одним файлом завантажити з сайту
4900 4300*
Комплектація В: доступ на сайт + 3 методичні посібники у друкованому вигляді + все відео уроки та навчальна версія програми 1С (BAS) на нашій флешці
5100 4500*

* Зараз діє знижка на навчання.

Форми оплати: 1) система "Приват 24"; 2) термінали "Приватбанку"; 3) банківська картка; 4) банківський переказ; 5) при отриманні навчальних матеріалів у відділенні “Нової пошти” (вартість їхньої послуги – від 90 до 110 грн.).
Юридичним особам та індивідуальним підприємцям на електронну адресу надсилається Рахунок на оплату.

Тривалість навчання: Від 1,5 до 3 місяців (залежить від того, наскільки Ви будете інтенсивно працювати з навчальними матеріалами). Термін доступу до сайту - 12 місяців (його можна продовжити зі знижкою 70%).

Відправляємо «Нової поштою» протягом доби після оплати або оформлення Заявки на навчання (при оплаті на «Новій пошті»).

Запис на курсове навчання

Записатися на дистанційне навчання або задати питання можна в будь-якому регіоні України за телефонами або в онлайн режимі.

(096) 717-00-52, (099) 659-20-89,  (098) 650-26-86

Заповніть заявку на онлайн-навчання і ми зв'яжемося з Вами в найближчі години.

Записатися на курси бухгалтерів

Записатися на дистанційне навчання або задати питання можна в будь-якому регіоні України за телефонами або в онлайн режимі.

Заповніть заявку на онлайн-навчання і ми зв'яжемося з Вами в найближчі години.
Не втрачайте час! Почніть навчатися прямо зараз!

© 2024 Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир», ФОП Богатирьов Олег Володимирович. Всі права захищені.