Навчальний курс у Запоріжжі«Програма BAS (1С) Бухгалтерія для України»

Не забувайте: «Три речі ніколи не повертаються - Час, Слово, Можливість» (Конфуцій). Час, використаний на Навчання, дасть Вам нові Можливості. Успіхів Вам у навчанні!

Навчальний центр "Орієнтир"

Навчання з курсу "BAS (1С) Бухгалтерія для України" проходить у центрі Запоріжжя у міні-групах. Навчально-консалтингове підприємство “Орієнтир” має великий практичний досвід проведення цього курсу – понад 20 років. На відміну від інших навчальних центрів, ми спеціалізуємося на курсах бухгалтерського обліку та вивчення програми BAS (1С). Наші викладачі є досвідченими практиками у цій сфері. У процесі вивчення бухгалтерського обліку та програми “BAS (1С) Бухгалтерія” кожен курсист має кілька практичних посібників та навчається за одним комп'ютером. Після закінчення наших курсів з ведення бухгалтерського та податкового обліку у програмі “BAS (1С) Бухгалтерія” Ви повинні вміти вести повний облік на невеликому підприємстві як головний бухгалтер та повноцінно працювати з програмою.

Можливі форми курсового навчання

Для кого цей навчальний курс?

Курси бухгалтерів онлайн

Що ми Вам надаємо в процесі навчання?

Дистанційні курси бухгалтерів та 1С (BAS)

Зміст навчального курсу

Курс складається з навчальних розділів. На нашому сайті розділи включають лекції, практичні приклади, відео уроки, законодавчі акти, довідкові матеріали, рубрику «Питання-відповідь», тести і завдання. Матеріали на сайті періодично оновлюються. Розділи 01, 06, 07 доступні для перегляду і неавторизованим користувачам. Для отримання більш докладної інформації про розподіл клацніть по його назві.
01. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

Ми дізнаємося, що таке бухгалтерський облік, які його види, хто є користувачами бухгалтерської інформації, які завдання ведення обліку і які функції бухгалтера. Поговоримо про об'єкти бухгалтерського обліку, тобто про те, що необхідно обліковувати. Дізнаємося, що представляє собою головне правило бухгалтерського обліку.

02. Баланс і його побудова

Більш детально поговоримо про основний фінансовий звіт підприємств - бухгалтерський Баланс. Детально розглянемо його структуру, складові частини (Актив і Пасив). На прикладах подивимося як господарські операції впливають на Баланс.

03. Рахунки обліку та відображення операцій

Бухгалтер на підприємстві відображає бухгалтерські операції за допомогою спеціальних записів (проводок) з використанням рахунків бухгалтерського обліку. Вивчимо основні рахунки, їх класифікацію по відношенню до Балансу. На прикладах подивимося як правильно відобразити операції за допомогою проводок.

04. Основи податкового обліку

Ознайомимося з основними податками: єдиним податком, податком на додану вартість і податком на прибуток. Ми розглянемо методику їх розрахунку та відображення в обліку. Також будуть вказані терміни сплати податків та здачі звітів.

05. Організація бухгалтерського обліку

Розглянемо методологію організації бухгалтерського обліку. Які форми ведення обліку? Хто може вести облік? Які організаційні та регламентуючі облік документи повинні бути у бухгалтера? Який може бути облікова політика підприємства?

06. Загальні принципи роботи в BAS (1С)

Розглянемо загальні принципи роботи у програмі 1С, познайомимося з інтерфейсом, розглянемо механізм реєстрації операцій та формування звітності. Також поговоримо про довідники та регістри, які дозволяють зберігати дані про об'єкти аналітичного обліку. Основну увагу приділено принципам роботи з бухгалтерськими документами.

07. Початок обліку в програмі

Починаємо практичну роботу з конфігурацією "Бухгалтерія для України" програми "1С" версії 8. Встановимо і запустимо програму. Введемо основні відомості про наше підприємство. Ми дізнаємося як вказати настройки користувача і встановити настройки програми.

08. Заповнення довідників в BAS (1С)

В даному розділі ми заповнимо довідник "Номенклатура", навчимося встановлювати різні типи цін на номенклатуру, вкажемо дані про контрагентів, навчимося виконувати основні дії в формах списку.

09. Кадровий облік

В даному розділі ми познайомимося з основами кадрового обліку на підприємствах, механізмом прийому співробітників на роботу і звільненням, особливістю обліку бухгалтером кадрів в 1С.

10. Введення залишків. Журнал операцій

Введемо залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця. Це буде актуально, якщо ви вводите дані в 1С працюючого вже кілька місяців або років підприємства. Познайомимося з журналом операцій і механізмом відображення бухгалтерських операцій.

11. Взаєморозрахунки з контрагентами

Будемо купувати і продавати товари оптом, перераховувати і отримувати гроші за безготівковим розрахунком. При цьому проаналізуємо різні варіанти торгівлі з контрагентами: без передоплати, з передоплатою, з частковою передоплатою. Також розглянемо бухгалтерську операцію, пов'язану з розрахунково-касовим обслуговуванням банку.

12. Аналіз даних. Внутрішні звіти

Бухгалтер повинен вміти проводити відбір і сортування документів в журналах, а також аналізувати накопичені дані за допомогою стандартних і управлінських звітів. Знання основ аналізу допоможе вам знаходити необхідну інформацію в узагальненому і аналітичному вигляді.

13. Облік основних засобів

Розглянемо особливості обліку двох видів необоротних активів: основних засобів і нематеріальних активів. До основних засобів належать матеріальні необоротні активи (будівлі, споруди, транспорт, обладнання, меблі тощо) вартістю понад 20000 грн. Нематеріальні активи включають програмне забезпечення, дозвільні документи (ліцензії, патенти), документи, що підтверджують право власності.

14. Облік малоцінних активів

Під малоцінними активами розуміються малоцінні необоротні активи та швидкозношувані предмети, а також бібліотечні фонди. В даному розділі розглянемо особливості обліку двох видів малоцінних активів: малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП). До МНМА відносяться матеріальні необоротні активи (обладнання, меблі, інструменти і т.п.) вартістю не більше 20000 грн. МШП включають малоцінні активи, які мають термін служби не більше 1 року.

15. Облік одержуваних і реалізованих послуг

Розглянемо особливості бухгалтерського обліку послуг. На початку відобразимо операції з отримання послуг, з якими стикаються всі бухгалтера. Потім розберемо операції з надання (реалізації) послуг. Також познайомимося з особливістю обліку витрат, пов'язаних з наданням послуг.

16. Операції по касі і з підзвітними особами

Розглянемо особливості обліку касових операцій і операцій з підзвітними особами. На початку проаналізуємо специфіку операцій з готівковими коштами (прихід, витрата, обмеження, документація). Потім розберемо методику ведення бухгалтером обліку взаєморозрахунків з підзвітними особами. На прикладі розглянемо механізм відображення касових операцій і операцій з підзвітними особами в програмі 1С.

17. Облік оплати праці (частина 1)

В даному розділі розглянемо різні методи нарахування заробітної плати, механізм розрахунку лікарняних і відпускних. Перед виплатою зарплати треба з неї зробити утримання податків і внесків. Розглянемо основні утримання і нарахування ЄСВ з фонду оплати праці.

18. Облік оплати праці (частина 2)

Підготуємо нашу інформаційну базу для нарахування зарплати в програмі 1С. Розглянемо механізм нарахування і виплати заробітної плати та податків з неї в програмі 1С. Виплатимо зарплату різними способами (через касу і банк). Ознайомимося з особливостями виплати авансів за зарплатою.

19. Облік оплати праці (частина 3)

Розглянемо механізм розрахунку бухгалтером лікарняних і відпускних співробітникам. Проаналізуємо порядок нарахування і виплати персоналу лікарняних і відпускних в 1С.

20. Закриття місяця і фінансові результати

В даному розділі навчимося закривати місяць в програмі 1С, тобто вивчимо послідовність підсумкових дій в кінці місяця після введення всіх документів за цей період. Розглянемо як правильно визначати фінансові результати (прибуток або збиток) за місяць. Також проаналізуємо особливості обліку єдиного податку в 1С.

21. Облік виробництва продукції
Будемо враховувати процес виробництва готової продукції. Пройдемо всі основні етапи: закупівля матеріалів та обладнання, прийом на роботу виробничого працівника, складання калькуляції, передача матеріалів у виробництво, оприбуткування продукції на склад та її реалізація. Навчимося визначати і аналізувати фактичну собівартість продукції.
22. Регламентована звітність (частина 1)

В даному розділі познайомимося з принципами роботи з регламентованими (зовнішніми) звітами, які треба подавати в державні органи. Розглянемо Фінансовий звіт малого підприємства, Декларацію з податку на прибуток та Декларацію з ПДВ. Проаналізуємо склад показників звітів і їх взаємозв'язок з даними бухгалтерського обліку. Подивимося як можна вивантажити звіти в електронному вигляді з програми 1С для відправки до відповідних органів.

23. Регламентована звітність (частина 2)

Розглянемо механізм формування Декларації за єдиним податком, нарахування і сплати єдиного податку. Також сформуємо форму №1ДФ (звіт по ПДФО та військовому збору), Звіт з ЄСВ та Звіт до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності.

24. Додаткові уроки

У додаткових уроках розміщуються матеріали в текстовому і відео форматах, які не можна віднести до певного розділу. Багато матеріалів підготовлені за вашими заявками. Також тут міститься відео урок, в якому показується як вивантажити інформаційну базу з 1С для перевірки викладачем.

Увага! Ви маєте можливість попередньо ознайомитися з деякими розділами курсу. Це дасть можливість зрозуміти методику навчання, ознайомитися зі змістом курсу, переглянути відео уроки та лекції.
Онлайн навчання бухгалтерів

Місце, час та тривалість навчання

Місце навчання: Запоріжжя, Соборний проспект, 158, оф.383 (5 поверх; є ліфт).

Дивитися на карті >>

Час навчання (на вибір): ранок (9.30 – 11.30), день (12.00 – 14.00 або 15.00 – 17.00), вечір (18.30 – 20.30).

Тривалість курсу: 1 – 1,5 місяці; 3 заняття на тиждень.

Після запису на курси вивчення програми “BAS (1С) Бухгалтерія” ми зателефонуємо Вам та повідомимо орієнтовну дату початку занять та відповімо на запитання.

Вартість навчання та форми оплати

Види оплати (на вибір)
Сума
Курс "BAS (1С) Бухгалтерія 8 для України"
4900 грн.
Курс "Бухгалтерський та податковий облік + BAS (1С)" (детальніше >>)
7400 грн.
Дистанційне онлайн навчання (детальніше >>)
3500 грн.

Примітка: при одночасному записі 2 і більше осіб діє 5% знижка.

Форми оплати: готівковий платіж у нашому офісі, банківська картка; система "Приват 24". Юридичним особам на електронну адресу надсилається Рахунок на оплату.

Запис на курсове навчання у Запоріжжі

Записатися на курси вивчення програми “BAS (1С) Бухгалтерія” у Запоріжжі або поставити запитання можна за вказаними телефонами або в онлайн режимі.

(096) 717-00-52,  (066) 189-82-64

Заповніть заявку на навчання і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.

Записатися на курси вивчення програми “BAS (1С) Бухгалтерія” у Запоріжжі або поставити запитання можна за вказаними телефонами або в онлайн режимі.

Заповніть заявку на навчання і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.

© 2024 Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир», ФОП Богатирьов Олег Володимирович. Всі права захищені.