Учебный курс в Житомире«Программа BAS (1С) Бухгалтерия для Украины»

Не забывайте: “Три вещи никогда не возвращаются – Время, Слово, Возможность” (Конфуций). Время, использованное на Обучение, даст Вам новые Возможности. Успехов Вам!

Навчальний центр "Орієнтир"

Обучение по курсу “BAS (1С) Бухгалтерия для Украины” проходит в центре Житомира в мини-группах. Учебно-консалтинговое предприятие “Ориентир” имеет большой практический опыт проведения данного курса – более 20 лет. В отличие от других учебных центров, мы специализируемся на курсах бухгалтерского учета и изучении программы BAS (1С). Наши преподаватели являются опытными практиками в этой сфере. В процессе изучения бухгалтерского учета и программы “BAS (1С) Бухгалтерия” каждый курсист имеет несколько практических пособий и обучается за одним компьютером. По окончании наших курсов по ведению бухгалтерского и налогового учета в программе “BAS (1С) Бухгалтерия” Вы должны уметь вести полный учет на небольшом предприятии как главный бухгалтер и полноценно работать с программой.

Можливі форми курсового навчання

Для кого цей навчальний курс?

Курсы бухгалтеров онлайн

Розробники та викладачі курсу

1-1.png

Зубкова Катерина Анатоліївна

Викладач і консультант

Опыт работы с программой BAS (1С) и в сфере бухгалтерского учета более 10 лет. Опыт преподавания в группах более 5 лет. Консультант в сфере бухгалтерского и налогового учета и автоматизации бизнеса.

tua_363411.jpg

Богатирьов Олег Володимирович

Розробник і викладач

Досвід роботи з програмою BAS (1С) і в сфері бухгалтерського обліку, в т.ч. головним бухгалтером, понад 20 років. Розробка методики навчання в групах і онлайн. Стаж викладання більше 15 років.

nata1.png

Богатирьова Наталія Петрівна

Консультант

Досвід роботи з програмою BAS (1С) і в сфері бухгалтерського обліку, в т.ч. головним бухгалтером, понад 15 років. Бухгалтерський супровід діяльності підприємств. Спеціаліст в сфері податкового обліку.

Що ми Вам надаємо в процесі навчання?

Дистанционные курсы бухгалтеров и 1С (BAS)

Зміст навчального курсу

Курс состоит из учебных разделов. На нашем сайте разделы включают лекции, практические примеры, видео, законодательные акты, справочные материалы, рубрику “Вопрос-ответ”, тесты и задания. Материалы на сайте периодически обновляются. Разделы 01, 06, 07 доступны для просмотра и неавторизованным пользователям. Для получения более подробной информации о разделе щелкните по его названию.

Ми дізнаємося, що таке бухгалтерський облік, які його види, хто є користувачами бухгалтерської інформації, які завдання ведення обліку і які функції бухгалтера. Поговоримо про об'єкти бухгалтерського обліку, тобто про те, що необхідно обліковувати. Дізнаємося, що представляє собою головне правило бухгалтерського обліку.

Більш детально поговоримо про основний фінансовий звіт підприємств - бухгалтерський Баланс. Детально розглянемо його структуру, складові частини (Актив і Пасив). На прикладах подивимося як господарські операції впливають на Баланс.

Бухгалтер на підприємстві відображає бухгалтерські операції за допомогою спеціальних записів (проводок) з використанням рахунків бухгалтерського обліку. Вивчимо основні рахунки, їх класифікацію по відношенню до Балансу. На прикладах подивимося як правильно відобразити операції за допомогою проводок.

Ознайомимося з основними податками: єдиним податком, податком на додану вартість і податком на прибуток. Ми розглянемо методику їх розрахунку та відображення в обліку. Також будуть вказані терміни сплати податків та здачі звітів.

Розглянемо методологію організації бухгалтерського обліку. Які форми ведення обліку? Хто може вести облік? Які організаційні та регламентуючі облік документи повинні бути у бухгалтера? Який може бути облікова політика підприємства?

Рассмотрим общие принципы работы в программе 1С, познакомимся с интерфейсом, рассмотрим механизм регистрации операций и формирования отчетности. Также поговорим о справочниках и регистрах, которые позволяют хранить данные об объектах аналитического учета. Основное внимание уделено принципам работы с бухгалтерскими документами.

Починаємо практичну роботу з конфігурацією "Бухгалтерія для України" програми "1С" версії 8. Встановимо і запустимо програму. Введемо основні відомості про наше підприємство. Ми дізнаємося як вказати настройки користувача і встановити настройки програми.

В даному розділі ми заповнимо довідник "Номенклатура", навчимося встановлювати різні типи цін на номенклатуру, вкажемо дані про контрагентів, навчимося виконувати основні дії в формах списку.

В даному розділі ми познайомимося з основами кадрового обліку на підприємствах, механізмом прийому співробітників на роботу і звільненням, особливістю обліку бухгалтером кадрів в 1С.

Введемо залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця. Це буде актуально, якщо ви вводите дані в 1С працюючого вже кілька місяців або років підприємства. Познайомимося з журналом операцій і механізмом відображення бухгалтерських операцій.

Будемо купувати і продавати товари оптом, перераховувати і отримувати гроші за безготівковим розрахунком. При цьому проаналізуємо різні варіанти торгівлі з контрагентами: без передоплати, з передоплатою, з частковою передоплатою. Також розглянемо бухгалтерську операцію, пов'язану з розрахунково-касовим обслуговуванням банку.

Бухгалтер повинен вміти проводити відбір і сортування документів в журналах, а також аналізувати накопичені дані за допомогою стандартних і управлінських звітів. Знання основ аналізу допоможе вам знаходити необхідну інформацію в узагальненому і аналітичному вигляді.

Розглянемо особливості обліку двох видів необоротних активів: основних засобів і нематеріальних активів. До основних засобів належать матеріальні необоротні активи (будівлі, споруди, транспорт, обладнання, меблі тощо) вартістю понад 20000 грн. Нематеріальні активи включають програмне забезпечення, дозвільні документи (ліцензії, патенти), документи, що підтверджують право власності.

Під малоцінними активами розуміються малоцінні необоротні активи та швидкозношувані предмети, а також бібліотечні фонди. В даному розділі розглянемо особливості обліку двох видів малоцінних активів: малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і малоцінних швидкозношуваних предметів (МБП). До МНМА відносяться матеріальні необоротні активи (обладнання, меблі, інструменти і т.п.) вартістю не більше 20000 грн. МБП включають малоцінні активи, які мають термін служби не більше 1 року.

Розглянемо особливості бухгалтерського обліку послуг. На початку відобразимо операції з отримання послуг, з якими стикаються всі бухгалтера. Потім розберемо операції з надання (реалізації) послуг. Також познайомимося з особливістю обліку витрат, пов'язаних з наданням послуг.

Розглянемо особливості обліку касових операцій і операцій з підзвітними особами. На початку проаналізуємо специфіку операцій з готівковими коштами (прихід, витрата, обмеження, документація). Потім розберемо методику ведення бухгалтером обліку взаєморозрахунків з підзвітними особами. На прикладі розглянемо механізм відображення касових операцій і операцій з підзвітними особами в програмі 1С.

В даному розділі розглянемо різні методи нарахування заробітної плати, механізм розрахунку лікарняних і відпускних. Перед виплатою зарплати треба з неї зробити утримання податків і внесків. Розглянемо основні утримання і нарахування ЄСВ з фонду оплати праці.

Підготуємо нашу інформаційну базу для нарахування зарплати в програмі 1С. Розглянемо механізм нарахування і виплати заробітної плати та податків з неї в програмі 1С. Виплатимо зарплату різними способами (через касу і банк). Ознайомимося з особливостями виплати авансів за зарплатою.

Розглянемо механізм розрахунку бухгалтером лікарняних і відпускних співробітникам. Проаналізуємо порядок нарахування і виплати персоналу лікарняних і відпускних в 1С.

В даному розділі навчимося закривати місяць в програмі 1С, тобто вивчимо послідовність підсумкових дій в кінці місяця після введення всіх документів за цей період. Розглянемо як правильно визначати фінансові результати (прибуток або збиток) за місяць. Також проаналізуємо особливості обліку єдиного податку в 1С.

Будемо враховувати процес виробництва готової продукції. Пройдемо всі основні етапи: закупівля матеріалів та обладнання, прийом на роботу виробничого працівника, складання калькуляції, передача матеріалів у виробництво, оприбуткування продукції на склад та її реалізація. Навчимося визначати і аналізувати фактичну собівартість продукції.

В даному розділі познайомимося з принципами роботи з регламентованими (зовнішніми) звітами, які треба подавати в державні органи. Розглянемо Фінансовий звіт малого підприємства, Декларацію з податку на прибуток та Декларацію з ПДВ. Проаналізуємо склад показників звітів і їх взаємозв'язок з даними бухгалтерського обліку. Подивимося як можна вивантажити звіти в електронному вигляді з програми 1С для відправки до відповідних органів.

Розглянемо механізм формування Декларації за єдиним податком, нарахування і сплати єдиного податку. Також сформуємо форму №1ДФ (звіт по ПДФО та військовому збору), Звіт з ЄСВ та Звіт до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності.

У додаткових уроках розміщуються матеріали в текстовому і відео форматах, які не можна віднести до певного розділу. Багато матеріалів підготовлені за вашими заявками. Також тут міститься відео урок, в якому показується як вивантажити інформаційну базу з 1С для перевірки викладачем.

Увага! Ви маєте можливість попередньо ознайомитися з деякими розділами курсу. Це дасть можливість зрозуміти методику навчання, ознайомитися зі змістом курсу, переглянути відео уроки та лекції.
Онлайн обучение бухгалтеров

Место, время и продолжительность обучения

Место обучения: Житомир, ул.Победы, 7, к.39.  Дивитися на карті >>

Время обучения (на выбор): утро (9.30 – 11.30), день (12.00 – 14.00 или 15.00 – 17.00), вечер (18.30 – 20.30).

Продолжительность курса: 1 – 1,5 месяца; 3 занятия в неделю.

После записи на курсы изучения программы “BAS (1С) Бухгалтерия” мы позвоним Вам и сообщим ориентировочную дату начала занятий и ответим на вопросы.

Стоимость обучения и формы оплаты

Виды оплаты (на выбор)
Сума
Курс “BAS (1С) Бухгалтерия 8 для Украины”
3500 грн.
Курс “Бухгалтерский и налоговый учет + BAS (1С)” (подробнее >>)
5200 грн.
Дистанционное онлайн обучение (подробнее >>)
2900 грн.

Примечание: при одновременной записи 2 и более человек действует 5% скидка.

Форми оплати: наличный платеж в нашем офисе, банковская карта; система “Приват 24”. Юридическим лицам на электронный адрес высылается Счет на оплату.

Запись на курсовое обучение в Житомире

Записаться на курсы изучения программы “BAS (1С) Бухгалтерия” в Житомире или задать вопросы можно по указанным телефонам или в онлайн режиме.

(096) 717-00-52,   (093) 480-91-71

Заполните заявку на обучение и мы свяжемся с Вами в ближайшие часы.

Записаться на курсы изучения программы “BAS (1С) Бухгалтерия” в Житомире или задать вопросы можно по указанным телефонам или в онлайн режиме.

Заполните заявку на обучение и мы свяжемся с Вами в ближайшие часы.

© 2021 Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир», ФОП Богатирьов Олег Володимирович. Всі права захищені.