Курс «Бухгалтерський і податковий облік + програма «BAS (1С)»

Курс складається з навчальних розділів, які включають лекції, практичні приклади, відео уроки, законодавчі акти, довідкові матеріали, рубрику “Питання-відповідь”, тести та завдання. Навчальні матеріали періодично оновлюються (наприклад, у разі змін у законодавстві). Курс адаптований для вивчення та на мобільних пристроях. Посилання на завантаження всіх відео уроків ви знайдете в розділах 01 та 06. Розділи 01, 06, 07 доступні для перегляду та неавторизованим користувачам. Навчання з курсу "BAS (1С) Бухгалтерія" починається з 06 розділу. Для авторизації введіть свої логін та пароль, які Ви отримали після оплати цього курсу. Успіхів Вам у навчанні!

Розділи курсу навчання

Зміст розділів
01. Основи бухгалтерського обліку: 1) суть, завдання і історія обліку; 2) принципи, види та функції обліку; 3) предмет і об'єкти обліку
02. Баланс і його побудова: 1) суть Балансу. Актив; 2) Пасив; 3) вплив операцій на Баланс
03. Рахунки обліку та відображення операцій: 1) рахунки бухгалтерського обліку; 2) відображення операцій за допомогою проводок
04. Податковий облік: 1) система оподаткування; 2) єдиний податок (ЄП). ЄСВ для платників ЄП; 3) ПДВ; 4) податок на прибуток
05. Організація бухгалтерського обліку: 1) організація та техніка обліку; 2) документація та інвентаризація; 3) облікова політика
06. Загальні принципи роботи в 1С: 1) інтерфейс програми; 2) методологія роботи; 3) план рахунків; 4) робота з документами і списками
07. Початок обліку в 1С: 1) запуск програми; 2) відомості про підприємство; 3) облікова політика; 4) параметри обліку і інші настройки
08. Заповнення довідників в програмі 1С: 1) «Номенклатура»; 2) основні команди; 3) установка цін; 4) «Контрагенти»
09. Кадровий облік: 1) прийом на роботу; 2) звільнення працівників; 3) кадровий облік в 1С
10. Введення залишків. Статутний капітал: 1) панель інструментів; 2) введення залишків по рахунках; 3) формування статутного капіталу
11. Взаєморозрахунки з контрагентами: 1) без передоплати; 2) з передоплатою; 3) з частковою передоплатою
12. Пошук і аналіз даних: 1) пошук і відбір документів в журналах; 2) стандартні звіти; 3) управлінські звіти
13. Облік основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА): 1) облік ОЗ; 2) облік ОЗ в 1С; 3) облік НМА; 4) облік НМА в 1С
14. Облік малоцінних активів: 1) малоцінні необоротні матеріальні активи; 2) малоцінні швидкозношувані предмети
15. Облік послуг: 1) облік отримуваних послуг; 2) облік реалізованих послуг; 3) облік витрат в процесі надання послуг
16. Касові операції і операції з підзвітними особами: 1) розрахунки готівкою; 2) розрахунки з підзвітними особами; 3) облік в 1С
17. Облік зарплати (ч.1): 1) нарахування та виплата зарплати; 2) утримання із зарплати; 3) ЄСВ з фонду оплати праці
18. Облік зарплати (ч.2): 1) підготовка 1С до нарахування з/п; 2) нарахування та виплата з/п з каси; 3) аванс і з/п на картки; аліменти
19. Облік зарплати (ч.3): 1) виплата допомоги, в т.ч. лікарняних; 2) облік відпускних виплат; 3) виплата допомоги і відпускних в 1С
20. Закриття місяця. Особливості обліку єдиного податку: 1) закриття місяця і фінансові результати; 2) облік єдиного податку в 1С
21. Облік виробництва продукції
22. Регламентована звітність (ч.1): 1) бухгалтерська звітність; 2) декларація з податку на прибуток; 3) декларація з ПДВ
23. Регламентована звітність (ч.2): 1) декларація з єдиного податку; 2) звіт з ПДФО та ЄСВ; 3) інші звіти
24. Додаткові уроки: розміщуються матеріали, які не можна віднести до певного розділу

© 2024 Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир», ФОП Богатирьов Олег Володимирович. Всі права захищені.