Навчальний центр «Орієнтир»

Урок 01

1. Англійська абетка

1. Англійська абетка

Алфавіт англійської мови заснований на латинському алфавіті та складається з 26 літер.

У таблиці представлені всі літери з англійською та російською транскрипцією. Транскрипція - Це письмове зображення звуків мови за допомогою спеціальних знаків, що має на меті точну передачу вимови (про неї докладніше поговоримо в наступному розділі уроку). Російська транскрипція наведена тільки для початківців.

Увага! Натиснувши на значок, ви зможете прослухати вимову літери, слова або тексту.

A a    [ei] [ей]

B b    [bi:] [бі]

C c    [si:] [сі]

D d    [di:] [ді]

E e   [i:] [і]

F f    [ef] [еф]

G g    [dʒi:] [джі]

H h    [eitʃ] [ейч]

I i    [ai] [ай]

J j    [dʒei] [джей]

K k    [kei] [кей]

L l    [el] [ел]

M m   [em] [ем]

N n    [en] [ен]

O o    [ou] [оу]

P p    [pi:] [пі]

Q q    [kju:] [кью]

R r  [a:] [ар]

S s    [es] [ес]

T t    [ti:] [ті]

U u    [ju:] [ю]

V v    [vi:] [ві]

W w    [`dʌbl `ju:] [дабл-ю]

X x    [eks] [екс]

Y y    [wai] [уай]

Z z    [zed] [зед]

Найчастіші літери – це E і T (найчастіше слово – the), а найрідкісніші літери – Z і Q.

В англійському алфавіті 6 букв можуть означати голосні звуки (монофтонги та дифтонги, самостійно або у складі диграфів): "A", "E", "I", "O", "U", "Y".

21 літера може позначати приголосні звуки: "B", "C", "D", "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N", "P", " Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

Літера "Y" може позначати як приголосний, так і голосний звуки.

Літери написані прописом мають свої особливості зображення і використовуються в основному при написанні текстів від руки:

Завдання: У загальному зошиті (у якому виконуватимете письмові завдання) напишіть усі літери англійського алфавіту у друкованому вигляді та прописом. Намагайтеся вивчити напам'ять усі літери.

Тепер детальніше поговоримо про транскрипцію.

2. Знаки фонетичної транскрипції

Звук це те, що ми чуємо; літера – це знак, яким ми зображуємо звук. Літера не завжди зображує той самий звук. Наприклад, буква б у словах був і стовп передає різні звуки – [б] та [п]. З іншого боку, той самий звук іноді зображується різними літерами. Наприклад, у словах його і нива літери г і в передають той самий звук [в]. Для англійської мови, з низки історичних причин, розходження між звуками і літерами особливо характерно. Подивіться на алфавіт і ви побачите, що багато літер передають кілька звуків.

Щоб показати, як читаються англійські літери та слова, існує фонетична транскрипція, тобто. система знаків, у якій кожен знак зображує лише одне звук. Наприклад: у російських словах другий і фтор перший звук зображений різними літерами: в і ф. Але звук обох словах той самий: [ф]. У англійській фонетичній транскрипції його зображують одним знаком [f].

У таблиці наводяться знаки транскрипції із прикладами вимови. Двокрапка після знака означає, що звук довгий і вимовляти його потрібно трохи протяжніше. У словниках англійської зустрічається два види наголосів, головне і другорядне, і обидва ставляться перед ударним складом. У транскрипції головний наголос ставиться вгорі – […]ʹ…], а другорядне внизу […͵…]. Обидва види наголосу вживаються у складних і складних словах. Також варто згадати, що існують правила, за яких деякі звуки та літери не вимовляються.

Знаки транскрипції з прикладами вимови

Голосні звуки

[i:]

Близький протяжний і у слові іва

feel   [fi:l]

[ı]

Близький до короткого і у слові ігла

fill   [fıl]

[e]

Транскрипційний знак схожий е у слові це

fell   [fel]

[æ]

Середній між а і е. Відкрийте рот як для вимовлення а, постарайтеся вимовити е

cat   [kæt]

[ɑ:]

Довгий звук а-а: да-ай

cart   [kɑ:t]

[ɒ]

Короткий про у слові тпрот

cot   [kɒt]

[ɔ:]

Нагадує протяжно сказане про у слові ппролно

fall   [fɔ:l]

[ə:]

Довгий звук, середній між про і : е-е…Нагадує е у слові Геті

curt   [kə:t]

[ə]

Короткий, незрозумілий, ненаголошений звук. У російській мові чується в ненаголошених складах: п'ять кімнат

banana   [bəʹnɑ:nə]

[ʌ]

Близький ненаголошеного а у слові доамиша.В англійській мові зазвичай знаходиться під наголосом

cut   [kʌt]

[ʋ]

Близький до звуку у у слові тут

full    [fʋl]

[u:]

Близький звук у, сказаному протяжно: у-Розумний

foll    [fu:l]

[aı]

Близький російській ай у слові Байкал

file    [fail]

[eı]

їй у слові шїйка

fail    [feil]

[ɔı]

ой у слові бойня

foil   [fɔıl]

[aʋ]

ау у слові пауза

foul    [faʋl]

[əʋ]

оу у слові клоун

foal    [foʋl]

[ıə]

Поєднання [ı] і [ə] з наголосом на [ı]. Приблизно Іе 

tier    [tıə]

[ʋə]

Поєднання [ʋ] і [ə] з наголосом на [u] Приблизно Уе 

tour    [tʋə]

[eə]

Перший елемент поєднання близький до е у слові етой. За ним слідує швидкий звук [ə]. Поєднання приблизно вимовляється Еа

tear    [teə]

Приголосні звуки

[p]

відповідн. російська. п 

pier    [pıə] 

[t]

відповідн. російська. т

tier    [tıə]

[b]

відповідн. російська. б

beer     [bıə]

[d]

відповідн. російська. д

deer    [dıə]

[m]

відповідн. російська. м

mere    [mıə]

[n]

відповідн. російська. н

near    [nıə]

[k]

відповідн. російська. до

bake    [beık]

[l]

відповідн. російська. л

leer    [lıə]

[g]

відповідн. російська. г

gear    [gıə]

[f]

відповідн. російська. ф

fear    [fıə]

[v]

відповідн. російська. в

veer    [vıə]

[s]

відповідн. російська. з

base    [beıs]

[z]

відповідн. російська. з

baize   [beız]

[ʃ]

відповідн. російська. ш

sheer    [ʃıə]

[tʃ]

відповідн. російська. год

cheer    [tʃıə]

[dʒ]

відповідн. російська. дж

jeer    [dʒıə]

[r]

відповідає звуку р у слові жребій

rear     [rıə]

[h]

видих, що нагадує слабо промовлений звук х

hear     [hıə]

[j]

нагадує російський звук й перед голосними звуками: Нью-Йорк, якщо [Єслі]. Зустрічається у поєднанні з голосними

year     [jıə,jɜ:]

[ju:]

довге ю у слові южний

[je]

е у слові ель

[jɒ]

е у слові елка 

[jʌ]

я у слові яма 

Наступні приголосні звуки не мають навіть приблизних відповідностей у російській мові

[w]

звук в, сказаний одними губами. У перекладі позначається літерами в або у: Williams УІльям, Уільяме

hear     [hıə]

[ŋ]

Розкрийте рот і промовте н, не закриваючи рота

weir     [wıə]

[θ]

Висуньте трохи розпластаний кінчик язика між зубами і промовте російську з

wrath     [rɔθ]

[ð]

При такому положенні мови вимовте з

this     [ðıs]

У наступному уроці більш детально поговоримо про деякі літери та звуки.

Після вивчення даного уроку та виконання завдань можете переходити до наступного >>

© 2021 Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир», ФОП Богатирьов Олег Володимирович. Всі права захищені.